Disskutera eller diskutera?

Den enda korrekta stavningen är diskutera.

Disskutera är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Se även diskution eller diskussion.

Exempel på rätt stavning

Nu kan du diskutera på webben igen.

Exempel på fel stavning

Vi måste kunna disskutera trenden att bära jeans.