Godkännt eller godkänt?

Den enda korrekta stavningen är godkänt.

Godkännt med två n är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Så många sjätteklassare fick godkänt.

Exempel på fel stavning

Tre mål på 120 minuter, det är klart godkännt.