Kamremm eller kamrem?

Den enda korrekta stavningen är kamrem.

Kamremm med två m är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Det är viktigt att byta kamrem i tid.

Exempel på fel stavning

Om du inte byter kamremm så kan din motor gå sönder.