Bestäma eller bestämma?

Den enda korrekta stavningen är bestämma.

Bestäma är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Om jag fick bestämma skulle de få sparken.

Exempel på fel stavning

Kommuner får bestäma själva om elever ska stanna hemma.