Mattematik eller matematik?

Den enda korrekta stavningen är matematik.

Mattematik med två t är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Matematik lär du dig enklast med läxhjälp.

Exempel på fel stavning

Vad är det med mattematik som du gillar så mycket?