Diskution eller diskussion?

Den enda korrekta stavningen är diskussion.

Diskution är felstavat och det finns inget ord som heter så.

En diskussion är ett samtal mellan människor där man diskuterar ett ämne eller en frågeställning.

Se även disskutera eller diskutera.

Exempel på rätt stavning

Det var en spännande diskussion!

Exempel på fel stavning

Det var en spännande diskution!