Dömma eller döma?

Den enda korrekta stavningen är döma.

Dömma med två m är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Var det rätt att döma bort målet?

Exempel på fel stavning

Svårt dömma 42-åringen till slutenvård.