Sammarbeta eller samarbeta?

Den enda korrekta stavningen är samarbeta.

Sammarbeta med två m är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Vi måste bli bättre på att samarbeta.

Exempel på fel stavning

Vi kommer inte att sammarbeta med er.