Bilträf eller bilträff?

Den enda korrekta stavningen är bilträff.

Bilträf med ett f är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Här kan du hitta bilträffar i Sverige.

Exempel på rätt stavning

I helgen ska vi åka till en bilträff.

Exempel på fel stavning

Jag har aldrig varit på en bilträf.