Gamal eller gammal?

Den enda korrekta stavningen är gammal.

Gamal är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

På banken sa man till mig att jag är alldeles för gammal för att hantera deras digitala tjänster.

Exempel på fel stavning

Vem sa att det är tråkigt att bli gamal?