Bedömma eller bedöma?

Den enda korrekta stavningen är bedöma.

Bedömma med två m är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Den långsiktiga effekten är svår att bedöma.

Exempel på fel stavning

Utredare ska bedömma om Arlanda behöver växa.