Sommras eller somras?

Den enda korrekta stavningen är somras.

Sommras med två m är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Han kan ha levt i vildmarken sen i somras.

Exempel på fel stavning

I sommras simmade långdistanssimmaren Anna-Carin Nordin Öland runt.