Bakeri eller bageri?

Den enda korrekta stavningen är bageri.

Bakeri med k är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Hon har öppnat sitt egna bageri.

Exempel på fel stavning

Polarbröds bakeri återuppbyggs efter branden.