Husjur eller husdjur?

Den enda korrekta stavningen är husdjur.

Husjur är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Här kan du lära dig mer om husdjur.

Exempel på rätt stavning

Familjen har flera husdjur.

Exempel på fel stavning

Det här ska du tänka på innan du skaffa husjur.