Följdaktligen eller följaktligen?

Den enda korrekta stavningen är följaktligen.

Följdaktligen är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Följaktligen bor jag alltså i en liten by på landet och inte i huvudstaden.

Exempel på fel stavning

Följdaktligen våndas vi i tysthet.