Iakta eller iaktta?

Den enda korrekta stavningen är iaktta.

Iakta är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Västtrafik uppger själva att de kommer iaktta försiktighet vid kontrollerna för att förhindra smittspridning.

Exempel på fel stavning

Öresundsbron öppnar igen – men iakta försiktighet.