Stämmning eller stämning?

Den enda korrekta stavningen är stämning med ett m.

Stämmning är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Trevlig stämning under frågestunden i riksdagen.

Exempel på fel stavning

Martin Timell drar tillbaka stämmning mot Expressen.