Anorlunda eller annorlunda?

Den enda korrekta stavningen är annorlunda.

Anorlunda är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Heter ditt barn något annorlunda?

Exempel på fel stavning

Här är ungdomarnas anorlunda hobby.