Agusti eller augusti

Den enda korrekta stavningen är augusti.

Agusti är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Varmare än normalt i augusti.

Exempel på fel stavning

Coronaviruset kan ha spridits redan i agusti.