Shock eller chock?

Den enda korrekta stavningen är chock.

Shock är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Se även shockad eller chockad.

Exempel på rätt stavning

Han säger att han var i chock.

Exempel på fel stavning

Publiken var i shock.