Förståss eller förstås?

Den enda korrekta stavningen är förstås.

Förståss med två s är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Det är oroväckande förstås.

Exempel på fel stavning

Folk är förståss chockade.