Mäniskor eller människor?

Den enda korrekta stavningen är människor.

Mäniskor är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Så hanterar människor samhällskriser.

Exempel på fel stavning

20 miljoner mäniskor dödades i Spanska sjukan.