Nämde eller nämnde?

Den enda korrekta stavningen är nämnde.

Nämde är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

De nämnde heller inte någonting om exakt när konsolen väntas finnas i handeln.

Exempel på fel stavning

Den som nämde det, han klämde det, brukar man ju säga i prutt-sammanhang