Kännt eller känt?

Den enda korrekta stavningen är känt.

Kännt är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Vi har aldrig känt oss rädda i Sverige

Exempel på fel stavning

Vi har alltid kännt oss välkomna.