Intreserad eller intresserad?

Den enda korrekta stavningen är intresserad.

Intreserad är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Hur vet man att en kille är intresserad?

Exempel på fel stavning

Dina aktier sjunker när du visar dig intreserad.