Interjuv eller intervju?

Den enda korrekta stavningen är intervju.

Interjuv är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Malou von Sivers i stor intervju.

Exempel på fel stavning

Stor interjuv med Niklas Wikegård.