Drömm eller dröm?

Den enda korrekta stavningen är dröm.

Drömm är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Dröm och verklighet blandades ihop

Exempel på fel stavning

Vilken drömm kommer du ihåg?