Flygit eller flugit?

Den enda korrekta stavningen är flugit.

Flygit är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Piloten Kalle hade flugit 10 000 timmar.

Exempel på fel stavning

Kalle har inte flygit på ett decennium.