Afär eller affär?

Den enda korrekta stavningen är affär.

Afär är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Försäljning av huset kan bli en bra affär.

Exempel på fel stavning

Han körde rakt in i en afär.