Tyvär eller tyvärr?

Den enda korrekta stavningen är tyvärr med två r.

Tyvär är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Tid är tyvärr en stor faktor.

Exempel på fel stavning

Affären är tyvär stängd idag.