Ytterliggare eller ytterligare?

Den enda korrekta stavningen är ytterligare.

Ytterliggare är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Vi tror att felstavningen ytterliggare är vanlig eftersom det låter som att det stavas så när man ibland uttalar ordet.

Exempel på rätt stavning

Ytterligare fem hästar är strukna från V75.

Exempel på fel stavning

Ytterliggare 102 dödsfall i USA.