Välkommna eller välkomna?

Den enda korrekta stavningen är välkomna.

Välkommna är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Här är svenska turister välkomna.

Svenskar från södra Sverige välkomna i Norge.

Exempel på fel stavning

Välkommna till Sverige!