Bestämmde eller bestämde?

Den enda korrekta stavningen är bestämde.

Bestämmde är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Bestämde träff och väntade på mördaren.

Exempel på fel stavning

Jag bestämmde mig för att byta bana och ska studera till mäklarassistent i höst.