Värkligen eller verkligen?

Den enda korrekta stavningen är verkligen.

Värkligen är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Är det här verkligen på riktigt?

Exempel på fel stavning

Står ni värkligen bakom det?