Väll eller väl?

Båda stavningarna kan vara rätt. Det är nämligen två olika ord.

Om du till exempel ska skriva ”Det vet väl inte jag” så är det ett l som gäller. Då är väll med två l fel.

Den rätta stavningen är då väl.

Väll däremot är ett helt annat ord som används om du pratar om vällning.

Exempel på rätt stavning

Det kan jag väl göra.

Exempel på fel stavning

Det visste väll inte jag?