Trollkar eller trollkarl?

Den enda korrekta stavningen är trollkarl.

Trollkar är felstavat och det finns inget ord som heter så.

En trollkarl är en person som ägnar sig åt trolleri.

Exempel på rätt stavning

Berömd trollkarl biten av tiger i Las Vegas.

Exempel på fel stavning

Han har jobbat som trollkar.