Trakaserier eller trakasserier?

Den enda korrekta stavningen är trakasserier.

Trakaserier med ett s är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Under måndagen samlades 20 000 personer i ett upprop mot sexuella trakasserier.

Exempel på fel stavning

Runt en halv miljon människor uppger att de har blivit utsatta för sexuella trakaserier på jobbet.