Tillsamans eller tillsammans?

Den enda korrekta stavningen är tillsammans.

Tillsamans är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Tillsammans är vi starka.

Exempel på fel stavning

De borde fortsätta få spela tillsamans.