Terass eller terrass?

Den enda korrekta stavningen är terrass.

Terass är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Mer behövdes inte för att skapa en terrass där man verkligen vill vara.

Exempel på fel stavning

Sätt färg på din terass du med!