Succesiva eller successiva?

Den enda korrekta stavningen är successiva.

Succesiva med ett s är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

I Sverige har den successiva minskningen stannat av något.

Exempel på fel stavning

Den succesiva ökningen gör att hon bedömer att runt 20 procent kan ha antikroppar i Stockholm nu.