Sosial eller social?

Den enda korrekta stavningen är social.

Sosial är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Därför ska du hålla social distans.

Exempel på fel stavning

Svenska studenter slarvar med sosial distansering.