Skilnad eller skillnad?

Den enda korrekta stavningen är skillnad.

Skilnad är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Jag ser inte skillnad på blå och grön.

Exempel på fel stavning

Det är ingen skilnad mellan Coca-Cola och Pepsi.