Singnal eller signal?

Den enda korrekta stavningen är signal.

Singnal är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Nödsändarna gav inte från sig någon signal.

Exempel på fel stavning

Det här är en singnal på att vi tar det här på allvar.