Sammarbete eller samarbete?

Den enda korrekta stavningen är samarbete.

Sammarbete är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Sveriges strategi försvårar nordiskt samarbete.

Exempel på fel stavning

Vilket härligt sammarbete.