Religös eller religiös?

Den enda korrekta stavningen är religiös.

Religös är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

En religiös uppväxt kan bli både fängelse och frihet.

Exempel på fel stavning

Religös och social förändring i Sverige och Europa.