Rekomendera eller rekommendera?

Den enda korrekta stavningen är rekommendera.

Rekomendera är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Norges regering kommer rekommendera munskydd.

Exempel på fel stavning

Facebook slutar rekomendera hälsogrupper.