Recention eller recension?

Den enda korrekta stavningen är recension.

Recention är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Filmen fick ingen bra recension.

Exempel på fel stavning

Håkan Hellströms nya album fick inte en enda dålig recention.