Rättvisst eller rättvist?

Den enda korrekta stavningen är rättvist.

Rättvisst är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Så delar du glasspaketet rättvist.

Exempel på fel stavning

Gör Sverige rättvisst för de som är fattigast.