Parantes eller parentes?

Den enda korrekta stavningen är parentes.

Parantes är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Nationella valutan är en historisk parentes.

Exempel på fel stavning

En liten parantes.