Paralell eller parallell?

Den enda korrekta stavningen är parallell.

Paralell är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Upplevelser från en parallell verklighet.

Exempel på fel stavning

Han levde i en paralell värld.